Berit Stenbjelke

  • 1932.03.02 - 2021.07.24

Om begravningen för Berit Stenbjelke 

Altorps gravkapell

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.
Bra att veta