Information

Kettil Olsson

  • 1929.07.06 - 2023.07.18

Till minne av älskade Kettil

Vi ville så gärna behålla Dig kvar men Din stund på jorden fullbordad var.

Annonser för Kettil Olsson

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Dagens Nyheter
2023-08-20